Đang thực hiện
Top adv
Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
Username
Password
 
Forgot Password?
Product & solution
Interoperability system
When the situation is critical, your team needs integrated voice, data, and multimedia communications in conjunction with seamless interoperability. We provides a interoperability gateway solution to digitally converge existing radio systems with SIP telephones, networks, and devices

ACU-2000IP

ACU-2000IP

Contact us

Add to Cart

Wide Area Interoperability System (WAIS)

Wide Area Interoperability System (WAIS)

Contact us

Add to Cart

ACU-1000

ACU-1000

Contact us

Add to Cart

 
NXU-2A
Network Extension Unit

NXU-2A Network Extension Unit

Contact us

Add to Cart

TRP-1000 Transportable Radio Interconnect System

TRP-1000 Transportable Radio Interconnect System

Contact us

Add to Cart

SNV-12 Signal and Noise Voter

SNV-12 Signal and Noise Voter

Contact us

Add to Cart

 
ARA-1
Analog Radio Adapter

ARA-1 Analog Radio Adapter

Contact us

Add to Cart

ACU-M

ACU-M

Contact us

Add to Cart

ACU-T

ACU-T

Contact us

Add to Cart