Đang thực hiện
Top adv
Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
Username
Password
 
Forgot Password?
Product & solution
Radio Communication HF CODAN
We provide CODAN HF, VHF and UHF radio equipment as CODAN Envoy, NGT, Manpack, ...
Envoy Mobile System

Envoy Mobile System

Contact us

Add to Cart

3212 HF Data Modem

3212 HF Data Modem

Contact us

Add to Cart

NGT SR (Systems – Expandable)

NGT SR (Systems – Expandable)

Contact us

Add to Cart

 
3042 HF Antenna Tuner

3042 HF Antenna Tuner

Contact us

Add to Cart

2110v Transceiver (Voice only)

2110v Transceiver (Voice only)

Contact us

Add to Cart

3040 Automatic Whip Antenna

3040 Automatic Whip Antenna

Contact us

Add to Cart